ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI Supershield CrC

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI Supershield CrC

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI Supershield CrC

ลวดเชื่อมพอกแข็งโครมเมี่ยมคาร์ไบด์ฟลักซ์คอลล์แบบไม่ใช้แก๊ส ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนคาร์ไบด์ หัวขุด แท่นลูกรีด หัวเจาะ หัวขุด ให้ค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ 58 HRC

ราคา 7,300.00 บาท

ขนาดบรรจุ 15 กก./ม้วน

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ลวดเชื่อมพอกแข็งโครมเมี่ยมคาร์ไบด์ฟลักซ์คอลล์แบบไม่ใช้แก๊ส HYUNDAI Supershield CrC ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนคาร์ไบด์ หัวขุด แท่นลูกรีด หัวเจาะ หัวขุด ให้ค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ 58 HRC 

 

สินค้าแนะนำประจำร้าน