ลวดเชื่อมซับเมอร์กสแตนเลส DUPLEX HYUNDAI SUBMERGED WIRE YS-2209