ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-17

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-17

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-26F

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-26F

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-26

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-26

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-26V

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-26V

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-18

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-18

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-18V

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-18V

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-9F

ด้ามเชื่อมอาร์กอน WP-9F