แปรงทองเหลือง EMTOP รุ่น EWBH25001

แปรงทองเหลือง EMTOP รุ่น EWBH25001