ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์สแตนเลส DUPLEX HYUNDAI SW-2209