ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า HYUNDAI S-308L.16N (E308L-16)

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า HYUNDAI S-308L.16N (E308L-16)

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า HYUNDAI S-308L.16N (E308L-16)

ลวดเชื่อมสแตนเลส Hyundai S-308L.16N (E308L-16) ให้การอาร์คเรียบสม่ำเสมอ, สะเก็ดไฟน้อย, สแล็คร่อนตัวง่าย และเกล็ดแนวเชื่อมเรียบสวยงาม สำหรับงานที่ต้องการเน้นความสวยงามของผิวรอยเชื่อม

ราคา 865.00 บาท

ขนาดบรรจุ 2.5 กก/ห่อ

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

HYUNDAI S-308L.16N (E308L-16) ลวดเชื่อมสแตนเลส มีลวดเชื่อมขนาด 2.0 มม. สำหรับเชื่อมสแตนเลสบาง ลวดเชื่อมสแตนเลส 308L อาร์คเรียบสม่ำเสมอ, สะเก็ดไฟน้อย, สแล็คร่อนตัวง่าย และเกล็ดแนวเชื่อมเรียบสวยงาม

สินค้าแนะนำประจำร้าน