ลวดเชื่อมอาร์กอนคอปเปอร์-นิกเกิล HYUNDAI SMT-7030

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิเกิลอัลลอย HYUNDAI ST-82

ลวดเชื่อมอาร์กอน INCONEL HYUNDAI SMT-625

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส DUPLEX HYUNDAI ST-2209

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิเกิลอัลลอย HYUNDAI ST-276 (ERNiCrMo-4)

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส SUPER DUPLEX HYUNDAI SMT-2594 (ER2594)

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิเกิลอัลลอย HYUNDAI ST-9010 ขนาด 2.4 มม.

ลวดเชื่อมอาร์กอนแม่พิมพ์ TIG NICHIA NINAK-R

ลวดเชื่อมอาร์กอนแม่พิมพ์ TIG NICHIA CM-3R

ลวดเชื่อมอาร์กอนแม่พิมพ์ TIG NICHIA BKH-13R

ลวดเชื่อมอาร์กอนแม่พิมพ์ TIG NICHIA BKD 11R

ลวดเชื่อมอาร์กอนแม่พิมพ์ TIG NICHIA BKD 61R