ลวดเชื่อมอาร์กอนนิเกิลอัลลอย HYUNDAI ST-276 (ERNiCrMo-4)

ลวดเชื่อมอาร์กอน INCONEL HYUNDAI SMT-625 (ERNiCrMo-3)

ลวดเชื่อมอาร์กอนคอปเปอร์-นิกเกิล HYUNDAI SMT-7030 (ER CuNi)

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิเกิลอัลลอย HYUNDAI ST-82 (ERNiCr-3)

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิเกิลอัลลอย HYUNDAI ST-9010