บทความ

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนทำงานเชื่อม

งานช่างเชื่อม เป็นงานช่างอีกชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทาง

ชนิดของลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมดีๆ มีมาตรฐาน udo จำหน่ายลวดเชื่อมนานาชนิด ลวดเชื่อมเกรดพิเศษ ลวดเชื่อมหายาก เหมาะกับงาน เเต่ละประเภท

Latest Post

This is the excerpt for the latest post

Yarr Post

Reef sails nipperkin bring a spring upon her cable coffer jury mast spike marooned Pieces of Eight poop deck pillage. Clipper driver coxswain galleon hempen halter come about pressgang gangplank boatswain swing the lead. Nipperkin yard skysail swab lanyard Blimey bilge water ho quarter Buccaneer.

ข่าวสารอัพเดท