กลุ่มลวดเชื่อม > เชื่อมทองเหลืองทองแดงและเงิน > เชื่อมไฟฟ้า (MMA)

ลวดเชื่อมทองเหลืองไฟฟ้า POWERWELD Cu 112 (ECuSn-C)

x
This website is using cookies. More info. ตกลง