ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์สแตนเลส Powerweld Coremax 309LP

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์สแตนเลส Powerweld Coremax 309LP

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์สแตนเลส Powerweld Coremax 309LP

เหมาะสำหรับเชื่อมโลหะต่างชนิดเหล็กและสแตนเลส อีกทั้งยังสามารถเชื่อมรองพื้นผิวเพื่อการเชื่อมสแตนเลส 308L ในขั้นตอนต่อไป

ราคา 4,850.00 บาท

ขนาดบรรจุ 12.5 กก./ม้วน

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ลวดเชื่อมสแตนเลส

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์สแตนเลส Powerweld Coremax 309LP เหมาะสำหรับเชื่อมโลหะต่างชนิด เหล็กกับสแตนเลส แนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนจากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเชื่อมรองพื้นผิวเพื่อการเชื่อมสแตนเลส 308L ในขั้นตอนต่อไป

บรรจุม้วนละ 12.5 กิโลกรัม

สินค้าแนะนำประจำร้าน