ถังกำเนิดแก๊ส HERO ขนาด 5 กก.

ถังกำเนิดแก๊ส HERO ขนาด 5 กก.

ถังกำเนิดแก๊ส HERO ขนาด 5 กก.

ถังกำเนิดแก๊ส HERO ขนาด 5 กก.

ราคา 4,500.00 บาท

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ถังกำเนิดแก๊สอะเซทีลีน ขนาด 5 กก. สามารถผลิตแก๊สได้เมื่อเติมแก๊สก้อนและน้ำเข้าไปในตัวถังตามคำแนะนำข้างถัง สามารถนำประโยชน์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

สินค้าแนะนำประจำร้าน