บริษัท อุดมสวัสดิ์อ๊อกซิเย่น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยได้เริ่มต้นจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ ก๊าซทางการแพทย์ ซึ่งในเวลานั้นประเทศไทย ได้มีการขยายตัวธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารองค์กรจึงได้เล็งเห็นช่องทาง ในการขยายธุรกิจ โดยตัดสินใจขยายตลาดในธุรกิจประเภทการเชื่อม-ตัดโลหะเพิ่มขึ้น และจากนั้นบริษัทได้เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการบริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจด้านงานเชื่อม-ตัดโลหะ โดยมีบุคลากร ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ จนเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายและเพื่อการบริการที่ครอบคลุม และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2544 ได้ก่อตั้งบริษัท แชมป์เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด และ บริษัท อุดมสวัสดิ์อ็อกซิเย่น อินเตอร์เทรด จำกัด ตามลำดับ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทสามารถให้บริการได้ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการยอมรับหลากหลายแบรนด์ เช่น KOBELCO, HYUNDAI, POWERWELD, INDALCO, HILCO, MORRIS, CHAMP, WELDSTAR, GOLD, KENZO และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสินค้าดังกล่าว ล้วนแต่เป็นที่ยอมรับอย่างดีจากองค์กร ใหญ่ๆ หลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทมีแผน ที่จะขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง