ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI SC-450H

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI SC-600H