ลวดเชื่อมทังสเตน WL15 (หัวทอง) KENZO

ลวดเชื่อมทังสเตน WL15 (หัวทอง) KENZO

ลวดเชื่อมทังสเตน WT20 (หัวแดง) KENZO

ลวดเชื่อมทังสเตน WT20 (หัวแดง) KENZO

ลวดเชื่อมทังสเตน WP (หัวเขียว) KENZO

ลวดเชื่อมทังสเตน WP (หัวเขียว) KENZO