ลวดเชื่อมทังสเตน (Tungsten Electrode) เป็นลวดเชื่อมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมอาร์ก้อนหรือที่เรียกว่าเชื่อมทิก Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) โดยปกติแล้วลวดเชื่อมทังสเตนจะไม่ถือว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองซะทีเดียว เพราะปกติแล้วปลายลวดเชื่อมทังสเตนจะเป็นแค่ตัวนำกระแสที่ไม่ได้ละลายไปพร้อมกับแนวเชื่อม ซึ่งช่างเชื่อมขณะเชื่อมไม่ควรที่นำปลายลวดเชื่อมทังสเตนไปสัมผัสน้ำบ่อหลวมของแนวเชื่อม

ประเภทของลวดเชื่อมทังสเตน บ้านเราจะแบ่งแยกตามสีของปลายลวดเชื่อม ซึ่งที่นิยมบ้านเราก็จะแบ่งเป็น 5 สี

  1. ลวดเชื่อมทังสเตนสีแดง WT20
  2. ลวดเชื่อมทังสเตนสีเขียว WP
  3. ลวดเชื่อมทังสเตนสีทอง WL15
  4. ลวดเชื่อททังสเตนสีเทา WC20
  5. ลวดเชื่อมทังสเตนสีน้ำเงิน WL20

การเลือกลวดเชื่อมทังสเตน ควรเลือกให้เหมาะกับประเภทชิ้นงานที่เชื่อม กระแสไฟที่ใช้ AC หรือ DC และขนาดของลวดเชื่อมให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นๆ

ลวดเชื่อมทังสเตน WL20 (หัวน้ำเงิน) GASWORK (EWLa-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL20 (หัวน้ำเงิน) GASWORK (EWLa-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WC20 (หัวเทา) GASWORK (EWCe-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WC20 (หัวเทา) GASWORK (EWCe-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL15 (หัวทอง) GASWORK (EWLa-1.5)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL15 (หัวทอง) GASWORK (EWLa-1.5)

ลวดเชื่อมทังสเตน WT20 (หัวแดง) GASWORK (EWTh-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WT20 (หัวแดง) GASWORK (EWTh-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WP (หัวเขียว) GASWORK (EWP)

ลวดเชื่อมทังสเตน WP (หัวเขียว) GASWORK (EWP)