ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแก๊สไส้ฟลักซ์ SELECTARC ZINAL4 TBW

ลวดเชื่อมแก๊สอลูมิเนียมหุ้มฟลักซ์ HILCO