ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์สแตนเลส HYUNDAI SW-308L Cored

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์สแตนเลส HYUNDAI SW-309L Cored

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์สแตนเลส HYUNDAI SW-316L Cored

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์สแตนเลส DUPLEX HYUNDAI SW-2209 Cored (E2209T1-1)

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์สแตนเลส HYUNDAI SW-307NS Cored