อุปกรณ์เชื่อมตัดเผาแก๊ส > เกจ์ปรับแรงดันแก๊ส > ไฮโดรเจน (H2)

เกจ์ปรับแรงดันก๊าซไฮโดรเจน HARRIS รุ่น 25GX-10-H2