TRAFIMET S65 CONTACT SHIELD STAND OFF GUIDE PLASMA (CV0298)

TRAFIMET S65 CONTACT SHIELD STAND OFF GUIDE PLASMA (CV0298)

TRAFIMET S65 CONTACT SHIELD STAND OFF GUIDE PLASMA (CV0298)

CONTACT SHIELD สำหรับหัวตัดพลาสม่า Trafimet Ergocut S65 (CV0298)

ราคา 690.00 บาท

ขนาดบรรจุ 1 ตัว/แพ๊ค

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

รูปภาพสินค้า

TRAFIMET S65 CONTACT SHIELD STAND OFF GUIDE PLASMA (CV0298) CONTACT SHIELD สำหรับหัวตัดพลาสม่า Trafimet Ergocut S65 (CV0298)

สินค้าแนะนำประจำร้าน