อุปกรณ์เชื่อมตัดเผาแก๊ส > เกจ์ปรับแรงดันแก๊ส > ฮีเลียม (He)

เกจ์เติมลูกโป่งก๊าซฮีเลียม GASWORK รุ่น 311GB

เกจ์ปรับแรงดันก๊าซฮีเลียม HARRIS รุ่น 25GX-10-He