อุปกรณ์เชื่อมตัดเผาแก๊ส > เกจ์ปรับแรงดันแก๊ส > ฮีเลียม (He)

เกจ์เติมลูกโป่งก๊าซฮีเลียม GASWORK รุ่น 311GB

เกจ์ปรับแรงดันก๊าซฮีเลียม HARRIS รุ่น 25GX-10-He

เกจ์ปรับแรงดันไฮเพรสเชอร์ก๊าซฮีเลียม HARRIS รุ่น 925ARS-40-HE

เกจ์ปรับแรงดันก๊าซฮีเลียม HARRIS Two-Stage รุ่น 896D-10-HE

x
This website is using cookies. More info. ตกลง