ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์พอกแข็ง POWERWELD COREMAX H33-0

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์พอกแข็ง POWERWELD COREMAX H33-0

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์พอกแข็ง POWERWELD COREMAX H33-0

ลวดเชื่อมพอกแข็งโครมเมี่ยมคาร์ไบด์ฟลักซ์คอลล์แบบไม่ใช้แก๊ส POWERWELD COREMAX H33-0 ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนคาร์ไบด์ หัวขุด แท่นลูกรีด อุตสาหกรรมปาล์ม ลูกหีบ ให้ค่าความแข็งสูงสุดที่ 62 HRC

ราคา 7,450.00 บาท

ขนาดบรรจุ 15 กก./ม้วน

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอลล์ไวร์พอกแข็ง POWERWELD COREMAX H33-0 ลวดเชื่อมพอกแข็งโครมเมี่ยมคาร์ไบด์ฟลักซ์คอลล์แบบไม่ใช้แก๊ส ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนคาร์ไบด์ หัวขุด แท่นลูกรีด  อุตสาหกรรมปาล์ม ลูกหีบ โรงงานน้ำตาล ให้ค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ 62 HRC สูงที่สุดในหใวดลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกผิวแข็ง

Classifications:

  • EN ISO 14700: E Fe15
  • JIS Z3326: YFCrA-C-700

บรรจุม้วนละ 15 กก.

สินค้าแนะนำประจำร้าน