ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI SC-350H

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI SC-350H

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI SC-350H

ลวดเชื่อมพอกแข็งฟลักซ์คอร์ HYUNDAI SC-350H ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้น เฟืองเกียร์ แท่นลูกรีด เครื่องมือตัด เนื้องานมีความแข็ง 35-40 HRc

ราคา 4,570.00 บาท

ขนาดบรรจุ 15 กก./ม้วน

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

HYUNDAI SC-350H ลวดเชื่อมพอกแข็งฟลักซ์คอร์ ใช้สำหรับงานเชื่อมพอกผิวชิ้น เฟืองเกียร์ แท่นลูกรีด เนื้องานมีความแข็ง 35-40 HRc ก๊าซที่ใช้ในการเชื่อมเป็นก๊าซ 100% CO2

บรรจุม้วนละ 15 กิโลกรัม

สินค้าแนะนำประจำร้าน