กลุ่มลวดเชื่อม > เชื่อมเหล็กหล่อ > เชื่อมซีโอทู (MIG)
ลวดเชื่อมมิกเหล็กหล่อ POWERWELD MC-Ni55M

ลวดเชื่อมมิกเหล็กหล่อ POWERWELD MC-Ni55M