แผ่นตัดเหล็ก NKK (A36P) ขนาด 5" x2 mm

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A36P) ขนาด 4" x1.8 mm.

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A36P) ขนาด 7"x2 mm.

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A30P) 12 นิ้ว

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A30P) 14 นิ้ว

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A30P) 16 นิ้ว

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (AWA46P) (สีเขียว)

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA80P) 4"x 2 mm.

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA30P) ขนาด 14 นิ้ว

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA80P) 7"x2 mm.

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA30P) ขนาด 16 นิ้ว

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (AWA46P) (สีแดง)

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส NKK (AWA46P) ขนาด 4""x1.1 (สีดำ)

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส NKK (AWA46P) ขนาด 4""x1.1 (สีเขียว)

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส SUPERCUT NKK (AWA80P)