ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI Supershield CrCW

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI Supershield CrCW

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็ง HYUNDAI Supershield CrCW

ลวดเชื่อมพอกแข็งโครมเมี่ยมคาร์ไบด์ฟลักซ์คอลล์แบบไม่ใช้แก๊ส ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนคาร์ไบด์ หัวขุด แท่นลูกรีด ให้ค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ 58 HRC

ราคา 6,950.00 บาท

ขนาดบรรจุ 15 กก./ม้วน

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ไวร์พอกแข็งโครมเมี่ยมคาร์ไบด์ฟลักซ์คอลล์แบบไม่ใช้แก๊ส ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนคาร์ไบด์ หัวขุด แท่นลูกรีด  ให้ค่าความแข็งอยู่ที่ประมาณ 58 HRC

***สินค้าหมด***

บรรจุม้วนละ 15 กิโลกรัม

สินค้าแนะนำประจำร้าน