กลุ่มลวดเชื่อม > เชื่อมทองเหลืองทองแดงและเงิน > เชื่อมอาร์กอน (TIG)

ลวดเชื่อมอาร์กอนทองแดง POWERWELD MC-CuR (ERCu)