ลวดเชื่อมอาร์กอนนิกเกิ้ล HYUNDAI ST-60 (ERNi-1)

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิกเกิ้ล HYUNDAI ST-60 (ERNi-1)

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิกเกิ้ล HYUNDAI ST-60 (ERNi-1)

Hyundai ST-60 (ERNi-1) สำหรับงานเชื่อมวัสดุ Nickel 200, 201 และ โลหะต่างชนิด เช่น นิกเกิ้ลกับสแตนเลสหรือเหล็ก หรือเชื่อมพอกผิวนิกเกิ้ล เพื่อป้องการกัดกร่อน

ราคา 18,500.00 บาท

ขนาดบรรจุ 5 กก./หลอด

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ลวดเชื่อมอาร์กอนนิกเกิ้ล HYUNDAI ST-60 (ERNi-1) สำหรับงานเชื่อมวัสดุ Nickel 200, 201 และ โลหะต่างชนิด เช่น นิกเกิ้ลกับสแตนเลสหรือเหล็ก หรือเชื่อมซ่อมบำรุงพอกผิวนิกเกิ้ล เพื่อป้องการกัดกร่อน

สินค้าแนะนำประจำร้าน