สเปรย์ตรวจเช็คแนวเชื่อม WhaleSpray WS 1821S

สเปรย์ตรวจเช็คแนวเชื่อม WhaleSpray WS 1821S

สเปรย์ตรวจเช็คแนวเชื่อม WhaleSpray WS 1821S

สเปรย์ตรวจเช็คแนวเชื่อม WhaleSpray WS 1821S Crack2 Revealer เป็นน้ำยาตัวทำปฏิกิริยา กับน้ำยาแทรกซึม

ราคา 360.00 บาท

ขนาดบรรจุ 400ml/ กระป๋อง

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

รูปภาพสินค้า

เพื่อแสดงผลของการตรวจสอบว่าชิ้นงานที่ตรวจเช็คมีการแตกร้าวไหม ถ้ามีการแตกร้าวน้ำตัวนี้จะทำการดึงสีของน้ำยาแทรกซึมที่มีการแทรกซึมลงในรอยแตกร้าวแสดงออกมา

สินค้าแนะนำประจำร้าน

x
This website is using cookies. More info. ตกลง