TRAFIMET NOZZLE MAXI-350

TRAFIMET NOZZLE MAXI-350

TRAFIMET NOZZLE MAXI-350

น๊อตเซิลหัวเชื่อมซีโอทู TRAFIMET MAXI 350 นำเข้าจากประเทศอิตาลี ปลอกน๊อตเซิลหนาเป็นพิเศษและทำจากวัสดุทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี อายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเชื่อมทั่วไป 3 เท่า

ราคา 500.00 บาท

ขนาดบรรจุ 2 ตัว/แพ๊ค

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

รูปภาพสินค้า

น๊อตเซิลหัวเชื่อมซีโอทู TRAFIMET MAXI 350 นำเข้าจากประเทศอิตาลี ปลอกน๊อตเซิลหนาเป็นพิเศษและทำจากวัสดุทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี อายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเชื่อมทั่วไป 3 เท่า

 

สินค้าแนะนำประจำร้าน

x
This website is using cookies. More info. ตกลง