TRAFIMET EURO ADAPTER SPRING PIN

TRAFIMET EURO ADAPTER SPRING PIN

TRAFIMET EURO ADAPTER SPRING PIN

อะไหล่สปริงพินสายสัญญาณตัวต่อท้ายยูโรปืนเชื่อมซีโอทู

ราคา 400.00 บาท

ขนาดบรรจุ 2 เส้น/แพ๊ค

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

อะไหล่สปริงพินสายสัญญาณตัวต่อท้ายยูโรปืนเชื่อมซีโอทู

 

สินค้าแนะนำประจำร้าน