TRAFIMET GAS DIFFUSER ERGOPLUS 36

TRAFIMET GAS DIFFUSER ERGOPLUS 36

TRAFIMET GAS DIFFUSER ERGOPLUS 36

แก๊สดิสฟิวเซอร์ หัวเชื่อมซีโอทู Ergoplus 36, Binzel 36KD ผลิตจากเซรามิคทนความร้อนสูง

ราคา 380.00 บาท

ขนาดบรรจุ 5 ชิ้น/แพ๊ค

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

แก๊สดิสฟิวเซอร์ หัวเชื่อมซีโอทู Ergoplus 36, Binzel 36KD ผลิตจากเซรามิคทนความร้อนสูง

 

สินค้าแนะนำประจำร้าน

x
This website is using cookies. More info. ตกลง