ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI SUBMERGED FLUX S-777MXH

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI SUBMERGED FLUX S-777MXH

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI SUBMERGED FLUX S-777MXH

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI S-777MXH ออกแบบมาพิเศษสำหรับการเชื่อมซับเมอร์ก โดยการเติมผงเหล็ก เพื่อเพิ่มเนื้องานขณะเชื่อมและเพิ่มประสิทธิภาพของแนวเชื่อมให้ทนต่อแรงต้านได้ดียิ่งขึ้น

ราคา 1,600.00 บาท

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถัง

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

สินค้าแนะนำประจำร้าน