ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI SUBMERGED FLUX S-717

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI SUBMERGED FLUX S-717

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI SUBMERGED FLUX S-717

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI S-717 ออกแบบมาพิเศษสำหรับการเชื่อมซับเมอร์ก เพิ่มประสิทธิภาพของแนวเชื่อมให้ทนต่อแรงต้านได้ดียิ่งขึ้น

ราคา 1,280.00 บาท

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถัง

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ผงฟลักซ์ซับเมอร์ก HYUNDAI S-717 ออกแบบมาพิเศษสำหรับการเชื่อมซับเมอร์ก เหมาะสำหรับลวดเชื่อมเกรด EM12K และ H-14 เพิ่มประสิทธิภาพของแนวเชื่อมให้ทนต่อแรงต้านได้ดียิ่งขึ้น

 

สินค้าแนะนำประจำร้าน