เกจ์วัดความดันก๊าซโพเพน HARRIS รุ่น 801

เกจ์วัดความดันก๊าซโพเพน HARRIS รุ่น 801

เกจ์วัดความดันก๊าซโพเพน HARRIS รุ่น 801

มีความทนทานสูงมีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV

ราคา 1,800.00 บาท

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

เกจ์ปรับแรงดันแฮริส รุ่น 801 มีความทนทานสูงมีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV ในเกจ์อ๊อกซิเย่นให้อัตราการไหลของอ๊อกซิเย่นเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กไดห้หนาถึง 400 มม. เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป