ท่อบรรจุก๊าซ ฮีเลียมบอลลูน เกรดขนาด 1.5 คิว 10 ลิตร

ท่อบรรจุก๊าซ ฮีเลียมบอลลูน เกรดขนาด 1.5 คิว 10 ลิตร

ท่อบรรจุก๊าซ ฮีเลียมบอลลูน เกรดขนาด 1.5 คิว 10 ลิตร

ท่อบรรจุก๊าซฮีเลียมบอลลูนเกรดขนาด 1.5 คิว 10 ลิตร พร้อมก๊าซ

ราคา ติดต่อร้านค้าเพื่อสอบถามราคา

ข้อมูลจำเป็นของสินค้า โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ท่อบรรจุก๊าซฮีเลียมบอลลูนเกรดขนาด 1.5 คิว 10 ลิตร พร้อมก๊าซ พร้อมก๊าซฮีเลียม คุณสมบัติของก๊าซฮีเลียมบอลลูน เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นพิษ ก๊าซฮีเลียมมีความหนาแน่นที่ต่ำมาก จึงนิยมนำไปใช้บรรจุในบอลลูน ลูกโป่ง

 

สินค้าแนะนำประจำร้าน

x
This website is using cookies. More info. ตกลง