ลวดเชื่อมทังสเตน (Tungsten Electrode) เป็นลวดเชื่อมที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมอาร์ก้อนหรือที่เรียกว่าเชื่อมทิก Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) โดยปกติแล้วลวดเชื่อมทังสเตนจะไม่ถือว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองซะทีเดียว เพราะปกติแล้วปลายลวดเชื่อมทังสเตนจะเป็นแค่ตัวนำกระแสที่ไม่ได้ละลายไปพร้อมกับแนวเชื่อม ซึ่งช่างเชื่อมขณะเชื่อมไม่ควรที่นำปลายลวดเชื่อมทังสเตนไปสัมผัสน้ำบ่อหลวมของแนวเชื่อม

ประเภทของลวดเชื่อมทังสเตน บ้านเราจะแบ่งแยกตามสีของปลายลวดเชื่อม ซึ่งที่นิยมบ้านเราก็จะแบ่งเป็น 5 สี

  1. ลวดเชื่อมทังสเตนสีแดง WT20
  2. ลวดเชื่อมทังสเตนสีเขียว WP
  3. ลวดเชื่อมทังสเตนสีทอง WL15
  4. ลวดเชื่อททังสเตนสีเทา WC20
  5. ลวดเชื่อมทังสเตนสีน้ำเงิน WL20

การเลือกลวดเชื่อมทังสเตน ควรเลือกให้เหมาะกับประเภทชิ้นงานที่เชื่อม กระแสไฟที่ใช้ AC หรือ DC และขนาดของลวดเชื่อมให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นๆ

ลวดเชื่อมทังสเตน WP (หัวเขียว) GASWORK (EWP)

ลวดเชื่อมทังสเตน WP (หัวเขียว) GASWORK (EWP)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL20 (หัวน้ำเงิน) GASWORK (EWLa-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL20 (หัวน้ำเงิน) GASWORK (EWLa-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WC20 (หัวเทา) GASWORK (EWCe-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WC20 (หัวเทา) GASWORK (EWCe-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL15 (หัวทอง) GASWORK (EWLa-1.5)

ลวดเชื่อมทังสเตน WL15 (หัวทอง) GASWORK (EWLa-1.5)

ลวดเชื่อมทังสเตน WT20 (หัวแดง) GASWORK (EWTh-2)

ลวดเชื่อมทังสเตน WT20 (หัวแดง) GASWORK (EWTh-2)