กลุ่มลวดเชื่อม > เชื่อมทองเหลืองทองแดงและเงิน > เชื่อมซีโอทู (MIG)
ลวดเชื่อมมิกทองแดง POWERWELD MC-CuM (ERCu)

ลวดเชื่อมมิกทองแดง POWERWELD MC-CuM (ERCu)

ลวดเชื่อมมิกทองเหลือง NICHIA NCS-M (ERCuSi-A)

ลวดเชื่อมมิกทองเหลือง NICHIA NCS-M (ERCuSi-A)