กลุ่มลวดเชื่อม > เชื่อมทองเหลืองทองแดงและเงิน > เชื่อมซีโอทู (MIG)
ลวดเชื่อมมิกทองเหลือง NICHIA NSC-M (ERCuSi-A)

ลวดเชื่อมมิกทองเหลือง NICHIA NSC-M (ERCuSi-A)