วัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม > น้ำยาประสาน (Flux)
ผงประสานทองเหลือง CHAMP No.77 ชนิดผง

ผงประสานทองเหลือง CHAMP No.77 ชนิดผง

น้ำยาประสานอลูมิเนียม HARRIS AL-BRAZE E.C. ชนิดผง

น้ำยาประสานอลูมิเนียม HARRIS AL-BRAZE E.C. ชนิดผง

น้ำยาประสานเงิน HARRIS STAY-SILV ชนิดครีม

น้ำยาประสานเงิน HARRIS STAY-SILV ชนิดครีม