ลวดเชื่อมไฟฟ้า NIKKO SK-260

ลวดเชื่อมไฟฟ้า NIKKO SK-260