ใบเจียร ใบตัด

ผลิตภัณฑ์ ใบเจียร เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่สำคัญของการผลิตและการแปรรูปทางอุตสาหกรรม ซึ่งในทางอุตสาหกรรมกำหนดให้เป็น วัสดุสิ้นเปลืองทางอุตสาหกรรม “industrial consumables” การนำไปใช้งานนั้นจะถูกนำไปใช้งานหลักๆในสองหน้าที่ คือ ในการตัด และ การเจียรขัด ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงการผลิตด้านต่างๆ เช่นการผลิตในอุตสหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ

UDO เราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใบเจียร และ ใบตัด ของ NKK  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลาช้านานในกลุ่มของช่างเชื่อมและผู้ผลิตอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ NKK มีสินค้าตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับความต้องการการเจียรและการตัด  ให้ท่านได้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของท่าน เช่น แผ่นเจียรเหล็กบาง แผ่นเจียรเหล็กหนา แผ่นเจียรแสตนเลส แผ่นเจียรกระจก แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส แผ่นตัดเหล็ก แผ่นตัดแสตนเลส จานทรายหลังแข็ง จานทรายหลังอ่อน ล้อทรายมีแกน นอกจากนี้ยังมีขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการอีกด้วย

ทาง UDO เราคัดสรรผลิตภัณฑ์จาก NKK มานำเสนอให้ท่านได้เลือกซื้อใช้ เพราะเราเข้าใจถึงความปลอดภัย คุณภาพ และต้นทุน เป็นสิ่งสำคัญ โดยเรามั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์จาก NKK สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายให้กับลูกค้าของเรา

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (AWA46P) (สีเขียว)

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (AWA46P) (สีแดง)

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA80P) 4"x2 mm.

แผ่นเจียรแสตนเลส NKK (WA80) 4"X2 mm.

แผ่นเจียรแสตนเลส NKK (WA80) 4"X6 mm.

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 40

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 60

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 80

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 100

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 120

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A36P) ขนาด 5"x2 mm

แผ่นเจียรกระจก NKK (GC60)

แผ่นเจียรกระจก NKK (GC80)

แผ่นเจียรกระจก NKK (GC120)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 40

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 60

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 80

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 100

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 120

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 180

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 240

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 320

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A36P) ขนาด 7"x2 mm.

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA80P) 7"x2 mm.

แผ่นเจียรแสตนเลส NKK (WA80) 7"X2 mm.

แผ่นเจียรแสตนเลส NKK (WA80) 7"X6 mm.

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 40 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 60 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 80 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 100 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 120 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 180 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 240 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 320 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังอ่อน NKK เบอร์ 400 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 40 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 60 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 80 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 100 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 120 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 180 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 240 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 320 (ผ้าเกาหลี KMCA)

จานทรายหลังแข็ง NKK เบอร์ 400 (ผ้าเกาหลี KMCA)

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A30P) 12 นิ้ว

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 180 (25x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 240 (25x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 180 (30x25mm.)

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A30P) 14 นิ้ว

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 400 (25x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 240 (30x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 180 (40x25mm.)

แผ่นเจียรแสตนเลส NKK (WA80) 9"X6 mm.

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 400 (30x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 240 (40x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 180 (50x25mm.)

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A30P) 16 นิ้ว

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA30P) ขนาด 14 นิ้ว

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 400 (40x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 240 (50x25mm.)

ล้อทรายมีแกน NKK เบอร์ 400 (50x25mm.)

แผ่นตัดแสตนเลส NKK (WA30P) ขนาด 16 นิ้ว

แผ่นเจียรเหล็กหนา NKK (A24R) 4"X4 mm.

แผ่นเจียรเหล็กหนา NKK (A24R) 4"X6 mm.

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส NKK (AWA46P) ขนาด 4"x1.1 (สีเขียว)

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส NKK (AWA46P) ขนาด 4"x1.1 (สีดำ)

แผ่นตัดเหล็ก/สแตนเลส SUPERCUT NKK (AWA80P) ขนาด 4"x1.1

แผ่นตัดเรียบเหล็ก/สแตนเลส SUMO FAST CUT ขนาด 4"x1 mm

แผ่นเจียรเหล็กบาง NKK (AC60) 5"X2 mm.

แผ่นเจียรเหล็กหนา NKK (A24R) 5"X6 mm.

แผ่นตัดเหล็ก NKK (A36P) ขนาด 4"x1.8 mm.

แผ่นเจียรเหล็กบาง NKK (AC60) 4"X2 mm. ***โปรโมชั่นราคาพิเศษ***

แผ่นเจียรเหล็กหนา NKK (A24R) 7"X6 mm.

แผ่นเจียรเหล็กหนา NKK (A24R) 6"X6 mm.

แผ่นเจียรเหล็กบาง NKK (AC60) 7"X2 mm.

แผ่นเจียรเหล็กหนา NKK (A24R) 9"X6 mm.